Odabrali ste destinaciju za vaš put? Odlučili ste i kad i kako biste putovali? Pred vama je još jedna, možda najbitnija odluka – kojem prevozniku ćete poveriti realizaciju vašeg putovanja. Naša baza broji više od 250 prevoznika, registrovanih za obavljanje drumskog saobraćaja na području Balkana. Ova podkategorija omogućuje da se bolje upoznate sa prevoznicima čitajući komentare drugih putnika, da dođete do potrebnog kontakta ukoliko imate dodatna pitanja, kao i da sami ocenite prevoznika i podelite svoja iskustva sa drugim korisnicima. Poručite prevoznicima šta mislite o njihovom voznom parku, osoblju, punktuelnosti i o higijeni u njihovim vozilima.

Prevoznici - Duga

Kontakt...
Grad: 15304 Petlovača
Adresa: Vese Isailovića 35
Telefon: +381 15 273 390
+381 15 273 390
+381 15 273 840
Fax: +381 15 273 318
Web: www.duga.rs
Mišljenje korisnika... (31)
Ocenite prevoznika...
Podelite sa nama Vaše mišljenje o prevozniku...