Beograd - Bon red vožnje

Stanica/stajalište Datum Polazak Dolazak Vreme putovanja   Udaljenost Prevoznik
Kliknite
na polazak za detalje
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
15.12.2017.
16.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 16.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 16.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
16.12.2017.
17.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 17.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 17.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
17.12.2017.
18.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 18.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 18.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
18.12.2017.
19.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 19.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 19.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
19.12.2017.
20.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 20.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 20.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
20.12.2017.
21.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 21.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 21.12.2017.
Beograd, BAS
Bon, Hauptbahnhof
21.12.2017.
22.12.2017.
pol. 11:00
dol. 10:50
23:50 1723km
  Beograd, BAS   pol. 11:00 Panonijabus
  Novi Sad, MAS   dol. 12:30
pol. 12:30 81 km Lasta
  Sombor, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 90 km Severtrans Sombor
  Subotica, AS   dol. 14:00
pol. 14:00 58 km Touring Serbia
  Kelebija, Državna granica (RS)   dol. 14:15
pol. 14:15 11 km D3369-X-0-005
  Tompa, Državna granica (HU)   dol. 14:45
pol. 14:45 0.1 km
  Heđešhalom, Državna granica (HU)   dol. 20:00
pol. 20:00 316.9 km
  Nikelsdorf, Državna granica (AT)   dol. 20:00
pol. 20:00 0.1 km
  Valserberg, Državna granica (AT) 22.12.2017. dol. 00:00
pol. 00:00 360.9 km
  Bad Rajhenhal, Državna granica (DE)   dol. 00:00
pol. 00:00 0.1 km
  Minhen, ZOB am Hackerbrucke   dol. 02:00
pol. 02:00 134.9 km
  Augzburg, P+R Oberhausen Biberbachstr.   dol. 02:45
pol. 02:45 70 km
  Ulm, Hfb.   dol. 03:45
pol. 03:45 80 km
  Štutgart, ZOB Oberturkheim, Hafenbahnstr.   dol. 05:00
pol. 05:00 95 km
  Karlsrue, Hfb. Sudseite   dol. 06:05
pol. 06:05 60 km
  Manhajm, ZOB   dol. 07:00
pol. 07:00 75 km
  Frankfurt na Majni, Hauptbahnhof Südseite   dol. 08:15
pol. 08:15 90 km
  Bon, Hauptbahnhof   dol. 10:50
200 km
Red vožnje važi do: 30.06.2018.
Polazak saobraća: svakog dana.
KASNIJE »»

Naselja Beograd i Bon su međusobno udaljena ~1723 km. Putovanje između ova dva mesta traje najkraće 23h i 50min., a najduže 23h i 50min., u zavisnosti od prevoznika. Na ovoj relaciji prevoz obavlja ukupno 1 prevoznika. Prvi polazak sa stanice Beograd je u 11:00 h, dok je poslednji polazak u 11:00 h, za traženi datum.