Beograd - Sarajevo red vožnje

Stanica/stajalište Datum Polazak Dolazak Vreme putovanja   Udaljenost Prevoznik
Kliknite
na polazak za detalje
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
18.06.2018. pol. 13:15
dol. 20:50
07:35 346km
  Beograd, BAS   pol. 13:15 Duga
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 16:15
pol. 16:15 166 km Centrotrans
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 16:30
pol. 16:30 0.1 km D0321-0-0-001
  Zvornik, AS   dol. 16:40
pol. 16:40 3.9 km
  Vlasenica, Centar   dol. 18:00
pol. 18:00 58 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 18:30
pol. 18:30 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 19:15
pol. 19:15 29 km
  Pale, AS   dol. 20:00
pol. 20:00 36 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 20:50
31 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, AS
18.06.2018. pol. 16:00
dol. 22:45
06:45 326km
  Beograd, BAS   pol. 16:00 Centrotrans
  Jarak   dol. 17:05
pol. 17:05 66 km D0250-0-0-001I
  Hrtkovci   dol. 17:10
pol. 17:10 4 km
  Platičevo   dol. 17:16
pol. 17:16 7 km
  Petlovača, Centar   dol. 17:50
pol. 17:50 35 km
  Prnjavor kod Šapca, Centar   dol. 18:00
pol. 18:00 6 km
  Lešnica kod Loznice, Centar   dol. 18:08
pol. 18:08 8 km
  Banja Koviljača, Stara AS   dol. 18:35
pol. 18:35 24 km
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 19:00
pol. 19:00 17.9 km
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 19:20
pol. 19:20 0.1 km
  Konjevići, Centar   dol. 19:55
pol. 19:55 25 km
  Tišća   dol. 20:50
pol. 20:50 34 km
  Luke, Centar   dol. 20:56
pol. 20:56 6 km
  Bakići, Raskrsnica   dol. 21:47
pol. 21:47 45 km
  Srednje, Centar   dol. 22:10
pol. 22:10 16 km
  Sarajevo, AS   dol. 22:45
32 km
Red vožnje važi do: 30.11.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
18.06.2018.
19.06.2018.
pol. 22:30
dol. 05:00
06:30 345km
  Beograd, BAS   pol. 22:30 Alamanis Tours
  Šabac, AS 19.06.2018. dol. 00:00
pol. 00:00 86 km Kondor
  Loznica, AS   dol. 01:00
pol. 01:00 53 km D0324-0-0-001
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 01:30
pol. 01:30 27 km
  Karakaj, Centar   dol. 01:45
pol. 01:45 0.1 km
  Zvornik, AS   dol. 01:50
pol. 01:50 5.9 km
  Vlasenica, Centar   dol. 02:30
pol. 02:30 56 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 03:00
pol. 03:00 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 03:45
pol. 03:45 29 km
  Pale, AS   dol. 04:30
pol. 04:30 36 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 05:00
30 km
Red vožnje važi do: 30.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Polasci za 19.06.2018.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018. pol. 06:15
dol. 13:30
07:15 350km Kondor
  Beograd, BAS   pol. 06:15 Kondor
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 09:10
pol. 09:10 164 km D0604-0-0-001B
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 09:13
pol. 09:13 0.1 km
  Karakaj, Centar   dol. 09:20
pol. 09:20 0.9 km
  Zvornik, AS   dol. 09:25
pol. 09:25 6 km
  Milići, Centar   dol. 10:00
pol. 10:00 43 km
  Vlasenica, Centar   dol. 10:15
pol. 10:15 18 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 10:45
pol. 10:45 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 11:15
pol. 11:15 29 km
  Pale, AS   dol. 12:30
pol. 12:30 36 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 13:30
31 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018. pol. 08:00
dol. 16:00
08:00 325km
  Beograd, BAS   pol. 08:00 Lastra
  Ruma, Raskrsnica - naplatna rampa   dol. 08:58
pol. 08:58 55 km Centrotrans
  Šabac, AS   dol. 09:40
pol. 09:40 31 km D0314-X-0-001
  Prnjavor kod Šapca   dol. 10:12
pol. 10:12 28 km
  Loznica, AS   dol. 10:50
pol. 10:50 25 km
  Banja Koviljača, Stara AS   dol. 10:59
pol. 10:59 7 km
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 11:30
pol. 11:30 10 km
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 11:50
pol. 11:50 0.1 km
  Zvornik, AS   dol. 11:55
pol. 11:55 3.9 km
  Drinjača, Centar   dol. 12:17
pol. 12:17 13 km
  Konjevići, Centar   dol. 12:24
pol. 12:24 7 km
  Nova Kasaba, Centar   dol. 12:29
pol. 12:29 5 km
  Milići, Centar   dol. 12:37
pol. 12:37 7 km
  Vlasenica, Centar   dol. 12:55
pol. 12:55 15 km
  Partizan polje, Čađevica   dol. 13:15
pol. 13:15 12 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 13:25
pol. 13:25 10 km
  Mrkalji, Centar   dol. 13:47
pol. 13:47 3 km
  Žljebovi, Centar   dol. 14:01
pol. 14:01 14 km
  Sokolac, Centar   dol. 14:20
pol. 14:20 12 km
  Mokro, Centar   dol. 14:45
pol. 14:45 21 km
  Pale, AS   dol. 15:05
pol. 15:05 15 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 16:00
31 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018. pol. 10:00
dol. 17:25
07:25 350km BS Tours
  Beograd, BAS   pol. 10:00 BS Tours
  Ruma, Raskrsnica - naplatna rampa   dol. 10:58
pol. 10:58 59 km D0604-0-0-002
  Hrtkovci, Centar   dol. 11:09
pol. 11:09 11 km
  Šabac, AS   dol. 11:30
pol. 11:30 20 km
  Prnjavor kod Šapca, Centar   dol. 11:35
pol. 11:35 28 km
  Loznica, AS   dol. 12:07
pol. 12:07 25 km
  Banja Koviljača, Centar   dol. 12:35
pol. 12:35 7 km
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 13:00
pol. 13:00 14 km
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 13:03
pol. 13:03 0.1 km
  Karakaj, Centar   dol. 13:10
pol. 13:10 0.9 km
  Zvornik, AS   dol. 13:15
pol. 13:15 6 km
  Drinjača, Centar   dol. 13:35
pol. 13:35 20 km
  Nova Kasaba, Centar   dol. 13:50
pol. 13:50 9 km
  Milići, Centar   dol. 14:10
pol. 14:10 14 km
  Vlasenica, Centar   dol. 14:40
pol. 14:40 18 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 15:15
pol. 15:15 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 15:55
pol. 15:55 29 km
  Mokro, Centar   dol. 16:25
pol. 16:25 21 km
  Sumbulovac, Centar   dol. 16:35
pol. 16:35 4 km
  Pale, AS   dol. 16:45
pol. 16:45 11 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 17:25
31 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018. pol. 11:30
dol. 19:30
08:00 345km
  Beograd, BAS   pol. 11:30 Transprodukt
  Ruma, Raskrsnica - naplatna rampa   dol. 12:30
pol. 12:30 30 km Centrotrans
  Šabac, AS   dol. 13:10
pol. 13:10 36 km D1255-0-0-001
  Loznica, AS   dol. 14:40
pol. 14:40 29 km
  Banja Koviljača, Stara AS   dol. 14:50
pol. 14:50 22 km
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 15:10
pol. 15:10 10 km
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 15:15
pol. 15:15 31 km
  Zvornik, AS   dol. 15:30
pol. 15:30 15 km
  Drinjača, Centar   dol. 15:50
pol. 15:50 5 km
  Milići, Centar   dol. 16:20
pol. 16:20 2 km
  Vlasenica, Centar   dol. 16:35
pol. 16:35 18 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 17:10
pol. 17:10 6 km
  Sokolac, Centar   dol. 17:45
pol. 17:45 55 km
  Pale, AS   dol. 18:45
pol. 18:45 30 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 19:30
56 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018. pol. 13:15
dol. 20:50
07:35 346km
  Beograd, BAS   pol. 13:15 Duga
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 16:15
pol. 16:15 166 km Centrotrans
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 16:30
pol. 16:30 0.1 km D0321-0-0-001
  Zvornik, AS   dol. 16:40
pol. 16:40 3.9 km
  Vlasenica, Centar   dol. 18:00
pol. 18:00 58 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 18:30
pol. 18:30 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 19:15
pol. 19:15 29 km
  Pale, AS   dol. 20:00
pol. 20:00 36 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 20:50
31 km
Red vožnje važi do: 31.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, AS
19.06.2018. pol. 16:00
dol. 22:45
06:45 326km
  Beograd, BAS   pol. 16:00 Centrotrans
  Jarak   dol. 17:05
pol. 17:05 66 km D0250-0-0-001I
  Hrtkovci   dol. 17:10
pol. 17:10 4 km
  Platičevo   dol. 17:16
pol. 17:16 7 km
  Petlovača, Centar   dol. 17:50
pol. 17:50 35 km
  Prnjavor kod Šapca, Centar   dol. 18:00
pol. 18:00 6 km
  Lešnica kod Loznice, Centar   dol. 18:08
pol. 18:08 8 km
  Banja Koviljača, Stara AS   dol. 18:35
pol. 18:35 24 km
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 19:00
pol. 19:00 17.9 km
  Karakaj, Državna granica (BA)   dol. 19:20
pol. 19:20 0.1 km
  Konjevići, Centar   dol. 19:55
pol. 19:55 25 km
  Tišća   dol. 20:50
pol. 20:50 34 km
  Luke, Centar   dol. 20:56
pol. 20:56 6 km
  Bakići, Raskrsnica   dol. 21:47
pol. 21:47 45 km
  Srednje, Centar   dol. 22:10
pol. 22:10 16 km
  Sarajevo, AS   dol. 22:45
32 km
Red vožnje važi do: 30.11.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
Beograd, BAS
Sarajevo, Istočno Sarajevo AS
19.06.2018.
20.06.2018.
pol. 22:30
dol. 05:00
06:30 345km
  Beograd, BAS   pol. 22:30 Alamanis Tours
  Šabac, AS 20.06.2018. dol. 00:00
pol. 00:00 86 km Kondor
  Loznica, AS   dol. 01:00
pol. 01:00 53 km D0324-0-0-001
  Mali Zvornik, Državna granica (RS)   dol. 01:30
pol. 01:30 27 km
  Karakaj, Centar   dol. 01:45
pol. 01:45 0.1 km
  Zvornik, AS   dol. 01:50
pol. 01:50 5.9 km
  Vlasenica, Centar   dol. 02:30
pol. 02:30 56 km
  Han Pijesak, Centar   dol. 03:00
pol. 03:00 22 km
  Sokolac, Centar   dol. 03:45
pol. 03:45 29 km
  Pale, AS   dol. 04:30
pol. 04:30 36 km
  Sarajevo, Istočno Sarajevo AS   dol. 05:00
30 km
Red vožnje važi do: 30.12.2019.
Polazak saobraća: svakog dana.
KASNIJE »»

Naselja Beograd i Sarajevo su međusobno udaljena ~341 km. Putovanje između ova dva mesta traje najkraće 06h i 30min., a najduže 08h i 00min., u zavisnosti od prevoznika. Na ovoj relaciji prevoz obavlja ukupno 7 prevoznika. Prvi polazak sa stanice Beograd je u 06:15 h, dok je poslednji polazak u 22:30 h, za traženi datum.