Услови коришћења

Услови коришћења сајта Polazak и андроид апликације Ред Вожње (у даљем тексту услуге Polazak)

Интернет претраживач редова вожње Polazak (у даљем тексту: "Polazak") и Андроид апликацију Ред Вожње (у даљем тексту као "Апликација") објављује предузеће Раил Естате д.о.о. Београд-Стари град, улица Шафарикова 11, ПИБ: 108018053, Матични број: 20916834, Wеб адреса: www.polazak.com, www.polazak.rs, Е-маил: rezervacije@polazak.com, Регистровано за делатност: Остале услуге резервације и делатности повезане са њима, Шифра делатности: 7990 (у даљем тексту предузеће Раил Естате).
 
САЈТ POLAZAK И АПЛИКАЦИЈА ПРУЖАЈУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОМ ДРУМСКОМ И ЖЕЛЕЗНИЧКОМ МЕЂУГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ. ПОДАЦИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ САДРЖАЈ УСЛУГЕ POLAZAK СУ ИЗ ЈАВНО ДОСТУПНИХ РЕГИСТАРА НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И БАЗЕ ПОДАТАКА РЕГИСТРОВАНИХ ПРЕВОЗНИКА. ПОДАЦИ СУ РЕДОВНО АЖУРИРАНИ У САРАДЊИ СА ПРЕВОЗНИЦИМА И НАДЛЕЖНИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, МЕЂУТИМ ЗА ТАЧНОСТ ИСТИХ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕЋЕ РАИЛ ЕСТАТЕ НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ.
 
БАЗА ПОДАТАКА РЕДОВА ВОЖЊЕ, ПРЕВОЗНИКА И ЛОКАЦИЈСКИХ КОДОВА ПРЕДСТАВЉАЈУ ИСКЉУЧИВУ СВОЈИНУ ПРЕДУЗЕЋА РАИЛ ЕСТАТЕ И СВАКА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ КРАЂА ТИХ ПОДАТАКА СЕ КВАЛИФИКУЈЕ КАО КРИВИЧНО ДЕЛО ПО ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
 
Све активности и резервације примљене на сајту Polazak или Апликацији подлежу овим условима коришћења, тако да коришћење било које услуге Polazak значи да сте прочитали и прихватили Услове коришћења.
 

I Општи услови коришћења услуге Polazak

Сајт Polazak и Апликација користе српски, мађарски и енглески језик. Кориснику увек стоји на располагању могућност промене подешавања језика.
 
Ви сте овлашћени да користите услуге Polazak само у своје личне, некомерцијалне сврхе. Коришћење садржаја сајта Polazak и Апликације у било какве јавне или комерцијалне сврхе (укључујући и коришћење нашег система без ограничења на другим wеб страницама или кроз умрежено рачунарско окружење) строго је забрањено.
 
Забрањено је мењати, јавно излагати, јавно извршавати или дистрибуирати податке прикупљене на сајту Polazak и Апликацији.
 
Свако неовлашћено коришћење услуге Polazak може прекршити законе о ауторским правима, заштитном жигу и друге законе.
 
Одређене услуге Polazak захтевају регистрацију или отварање налога уз претходну сагласност наших корисника. 
 
Када контактирате наш кориснички сервис преко сајта Polazak или Апликације, преузимате Апликацију из Google Playstore, вршите резервацију и куповину возних карата, учествујете у наградној игри и у другим случајевима, предузеће Раил Естате може да прикупи одређене личне податке о вама. Начин на који предузеће Раил Естате користи такве информације садржан је у одредбама Политике Приватности.
 
Коришћењем услуге Polazak слажете се да не користите наше услуге на начин:
  • који крши било који локални, национални, инострани или међународни закон, подзаконски акт, наређење, уговор или други пропис.
  • да се представљате именом неке особе или ентитета или да на други начин лажно представљате своју повезаност с особом или ентитетом.
  • да утичете на, или ометате рад услуге Polazak или сервера или мрежа повезаних са сајтом Polazak и Апликацијом.
  • да користите програме за дата мининг, роботе или сличне методе за прикупљање или екстракцију података са сајта Polazak или Апликације.
  • да покушавате да неовлашћено приступите било ком делу сајта Polazak и Апликације,  или било ког другог налога, рачунарског система или мрежа повезаних са услугама Polazak, било путем хаковања, крађе лозинке или на било који други начин.
Предузеће Раил Естате може да оконча или привремено обустави ваш приступ свим деловима услуге Polazak без најаве, у било које доба и из било ког од горе наведених разлога.
 
Ако прекршите било који од ових услова, Ваше право да користите услуге Polazak аутоматски се поништава и имате обавезу да сместа уништите све преузете или штампане материјале (и све њихове копије).
 
Услуге Polazak дају се на коришћење "такве какве јесу" и "са свим манама" и целокупан ризик у вези са квалитетом и перформансима услуга Polazak искључиво је ваш.
 
Предузеће Раил Естате може да пружа садржаје, информације или приступ услугама Polazak под условима посебног споразума између Вас и предузећа Раил Естате.
 
Предузеће Раил Естате задржава право да у било ком тренутку мења, обуставља или укине услуге Polazak без било каквог претходног обавештења.
 
Везе ка сајтовима трећих страна на Polazak страницама и на Апликацији пружене су искључиво ради вашег практичнијег рада. Ако користите те везе, напустићете страну Polazak и Апликацију. Предузеће Раил Естате нема обавезу да се упознаје са садржајем сајтова трећих страна, не контролише сајтове трећих страна и не одговара за сајтове трећих страна (као ни за услуге или садржај које оне пружају).
 
Ако одлучите да са сајта Polazak или Апликације приступите неком сајту или некој апликацији треће стране, то чините на сопствену одговорност.
 
Можете да стварате везе ка услугама Polazak са других сајтова, али само у складу са следећим условима и поштујући све применљиве законе.
 
У одсуству писане дозволе предузећа Раил Естате, wеб страница која се повезује на ову локацију:
  • може да се повезује, али не сме да репродукује ништа од материјала
  • не сме да истиче материјал у прозору Интернет прегледача или у оквиру;
  • неће наговештавати да предузеће Раил Естате или брендови у његовом власништву подржавају такву wеб страницу нити било које производе, услуге или садржај доступан путем те wеб странице;
  • неће погрешно представљати свој однос са предузећем Раил Естате или са брендовима у његовом власништву;
  • неће износити лажне податке или садржаје који се могу тумачити као непријатни, увредљиви или контроверзни.
 
Предузеће Раил Естате има пуно и искључиво право да мења услове услуге Polazak. Наставак коришћења услуге Polazak после објављивања обавештења о таквим променама означава ваш пристанак на те промене и слагање са условима и ограничењима тих промена.
 

II Општи услови куповине

1. Производи/Услуге

Производи који се нуде на продају су возне карте различитих аутобуских и железничких превозника (у даљем тексту Превозника). Предузеће Раил Естате води рачуна о тачној презентацији и опису транспортних услуга. Цене наведене у резултату претраживања су у складу са званичним ценовником Превозника. По налогу Превозника цене могу да се мењају у било ком тренутку, а посебно између њихове презентације клијенту и коначног избора.
 
Свака наплата се врши у динарима (РСД), тако да ће се у случају плаћања другом ефективном валутом задужити рачун платне картице за противвредност стране ефективне валуте конвертоване у динар по важећем курсу Народне Банке Србије. Приликом наплате са Ваше платне картице, исти износ ће бити конвертован у Вашу локалну валуту по курсу Асоцијације кредитних картица, тако да ова конверзија може да резултира евентуалном разликом у цени у односу на приказану цену на нашем wеб сајту.
 
Свака купљена возна карта важи за одабрано путовање по Превознику, датуму и тачном времену поласка и на име наручиоца и сапутника. Рок важења карте може да буде различит једино у случају кад Превозник у својим Општим условима путовања то регулише другачије.
 
Предузеће Раил Естате објављује на сајту Polazak и Апликацији само оне производе које су Превозници омогућили да продаје на интернету. Ти производи су тачно означени са продајном ценом и корпом.
 
Електронска аутобуска карта не садржи цену перонских и додатних станичних услуга, као ни трошкове пртљага.
Куповином дечје карте чија је цена 0 динара, дете не добија посебно седиште у аутобусу.
 
Раил Естате д.о.о. је обавезан да изда фискални рачун за сваку извршену куповину. За издавање рачуна на име правног лица потребно је да при куповини у поље Контакт информације купца упишете назив фирме и ПИБ, након чега аутоматски добијате рачун на име наведеног правног лица.
 

2. Корисници

Корисник има на располагању опције куповине са регистрацијом и пријављивањем и опцију у виду брзе куповине без регистрације.
 
Корисник изјављује да је правно способан, да има више од 16 година или има дозволу родитеља која му омогућава да отвори налог на сајту Polazak и на Апликацији или да врши онлине куповину карата. Приликом регистрације корисник је у обавези да пружи тачне и потпуне податке.
 
Корисник се обавезује да користи производе, који су купљени на сајту Polazak и Апликацији, поштујући опште одредбе одговарајућих превозника. Ови услови су доступни сваком кориснику на увид при куповини услуге.
 
Сајт може садржати афилиате линкове. Све куповине преко тих линкова се обавлјају на одговорност корисника. 

2.1 Заштита права корисника

Предузеће Раил Естате се обавезује да ће чувати приватност свих корисника сајта Polazak и Апликације. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима и корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора, укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима и купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у предузећу Раил Естате, као и пословни партнери, одговорни су за поштовање начела заштите приватности корисника.

3. Путници

Корисник при куповини може додати онолико путника колико он жели или колико има слободних седишта за изабрани полазак. Корисник је при регистрацији и куповини одговоран за сваког сапутника и за тачност одговарајућих личних информација о себи и сапутницима, које он пружа. Ови подаци су неопходни за испоруку резервације и електронске аутобуске карте електронском поштом, за евиденцију путника у аутобусу и ради провере возних карата пре отпочињања путовања или током вожње.  
 

Корисник изјавлјује да је као контакт особа напунила 16 година и да сноси сву кривичноправну одговорност за тражену трансакцију. Истовремено потврђује да ће малолетно лице имати пунолетног пратиоца током целог путованја.

 
Предузеће Раил Естате не сноси одговорност за евентуално онемогућавање уласка путнику у превозно средство Превозника приликом проверавања и валидирања возних карата због погрешно унетих података путника или због одбијања путника да покаже своје личне исправе надлежном лицу.
 
Путник је дужан да са собом поседује валидну личну исправу, у супротном надлежне државне службе задржавају право да му забране улазак у земљу или наплате казну. Полазак.цом и превозник не сносе одговорност у таквој ситуацији. Путник је дужан да се информише о условима уласка у земљу у коју путује пре поласка на пут.
 

4. Претрага

Корисник врши претрагу транспортних производа за скуп путника који сам дефинише и бира. Сајт Polazak и Апликација затим испитује транспортне везе и листира их уз приказ евентуалних производа за тражену релацију.
 

5. Плаћање и издавање резервације и електронске аутобуске карте

Корисник има на располагању две опције плаћања:
 
Платном картицом
Банкарском дознаком на основу добијене уплатнице
 
Пре извршења плаћања платном картицом или извршења резервације ради плаћања на основу банкарске уплатнице, купац мора потврдити Услове коришћења услуге Полазак.цом као и Опште услове превоза оператера који врши реализацију одабране транспортне услуге.
 
У случају плаћања платном картицом, корисник мора да кликне на дугме "плаћање" да би финализовао налог за куповину возне карте. Кликом на плаћање корисник се преусмерава на сајт пружалаца услуге e-commerce где треба унети податке платне картице и тако завршити плаћање у року до 15 минута. Корисник ће добити обавештење електронском поштом о успешној или неуспешној трансакцији од пружалаца услуге е-цоммерце као и потврду о резервацији у случају успешне трансакције од сајта Polazak.
 
У случају плаћања банкарском уплатницом корисник је у обавези да уплату изврши у року од 48 сата јер истеком рока резервација престаје да важи. Свака уплата мора бити евидентирана најкасније 24 сата пре назначеног времена поласка и до тада мора постојати доказ о уплати.
 
Након уплате наручених производа издаје се електронска возна карта слањем на е-маил адресу наручиоца.
 
 

6. Контрола електронских аутобуских карата.

 
Превозник врши контролу електронских аутобуских карата на основу личних података путника, евиденције Превозника и сигурносног кода електронске аутобуске карте пре отпочињања путовања или током вожње.
 
Корисник је у обавези да одштампа примљену возну карту ради презентације приликом провере од стране оператера.
 
У случају неслагања унетих података са показаном личном исправом или у случају одбијања показивања личне исправе од стране путника, Превозник има право на онемогућавање уласка у возило путнику или захтевање новчане надокнаде.
 

7. Право на одустајање од путовања и повраћај новца

У случају да путник одустане од путовања у року до 48 сати пре поласка, има право на надокнаду од 80% вредности карте. Уколико до одустајања дође у року краћем од 48 сати пре поласка, карта се сматра искоришћеном. У случају отказивања купљених карата у року мањем од 48 сати, корисник нема право на повраћај плаћених средстава. У случају да путник захтева промену термина путовања у року између 48 и 24 часа пред полазак, накнадна рефундација карте није могућа.
 
Корисник има право измене наручених карата до 24 сата пре путовања осим за карте превозника Ниш Експрес. Предузеће Раил Естате задржава право на 20% вредности наручене возне карте уколико измена возне карте захтева безготовинску трансакцију за повраћај средстава. У случају измене карата без додатне финансијске трансакције модификација резервације се врши бесплатно.
Захтеви за поништавање и измене карата се подносе преко емаил адреса rezervacije@polazak.com.
 
У случају повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, предузеће Раил Естате је у обавези да повраћај врши искључиво преко ВИСА ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.
 

8. Поступак за случај рекламације

Сваки корисник услуге Polazak има право на рекламацију.
 
Опште рекламације о раду сајта Polazak и Апликације, о приказаним подацима или садржају наших сајтова корисници могу упутити преко Контакт менија на сајту или путем електронске поште на адресу info@polazak.com.
 
У случају одустајања од куповине за повраћај средстава, измене резервације или подношења рекламације, путник је дужан да поднесе захтев путем електронске поште на адресу rezervacije@polazak.com.
 
За додатне информације у случају рекламације везане за резервацију и куповину карата, путник се може обратити путем телефона 063/471-119.
 
Уколико путник има било какав проблем са картом попут погрешно унетих података, недобијања карте путем електронске поште и слично, дужан је да се одмах обрати продавцу ради исправке грешке, односно решавања проблема. Уколико путник није поднео захтев или примедбу пре времена поласка аутобуса, накнадни приговори неће бити уважени.
 
 

III Лични подаци – Политика приватности

За коришћење сајта Polazak није потребна регистрација, међутим у одређеним случајевима корисници добровољно могу дати неке податке о себи попуњавањем нашег упитника за слање поруке, приликом преузимања Апликације, током резервације и куповине аутобуских карата или у другим случајевима. У том случају, прикупљамо информације како бисмо одговорили на питања, захтеве или примедбе корисника или за информисање корисника о активностима и комерцијалним понудама нашег сајта, као и за вођење евиденције о путницима који су резервисали и купили аутобуску карту путем сајта Polazak.
 
Предузеће Раил Естате врши прикупљање личних података као што су име, презиме, датум рођења, број и датум истека личне исправе, држављанство, е-маил адреса и број телефона приликом резервације карата. Лични подаци се такође евидентирају приликом преузимања апликације и приликом контактирања нашег корисничког сервиса. Корисник има право приступа његовим личним подацима, као што и измени и брисању истих.
 
Личним подацима корисника услуге Polazak се поступа поверљиво и предузеће Раил Естате се обавезује да исте податке не учини доступним трећим лицима изузев у случају резервације и куповине аутобуске карте када предузеће Раил Естате преноси личне податке изабраном Превознику ради вођења евиденције на списку путника и ради провере аутобуских карата.
 
Приликом преношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.
 
Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банка Интеса ад Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.
 
Предузеће Раил Естате задржава право да извршава статистичке анализе корисничког понашања и да у сврху тога прикупља анонимне податке о траженим релацијама и преференцијама корисника.
 

9. Завршне одредбе

Предузеће Раил Естате задржава право на прилагођавање или измену Услова коришћења, који се објављују онлине на сајту Polazak и Апликацији, у свако време, и то уз претходно информисање регистрованих корисника путем електронске поште на адресу коју је корисник добровољно унео преко сајта Polazak или приликом преузимања Апликације.
 
Наставак коришћења услуге Polazak после објављивања обавештења о таквим променама означава ваш пристанак на те промене и слагање са условима и ограничењима тих промена. У случају неслагања корисника са изменама општих услова коришћења, кориснику увек стоји на располагању могућност брисања корисничког налога или одјава са маилинг листе предузећа Раил Естате.
 
Датум последње рецензије: 01.08.2019.
Користимо колачиће за персонализацију садржаја и огласа, пружање функција друштвених медија и анализирање саобраћаја.
Користимо колачиће за персонализацију садржаја и огласа.