Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

sajta Polazak i android aplikacije Red Vožnje (u daljem tekstu usluge Polazak)

Online pretraživač redova vožnje Polazak (u daljem tekstu: "Polazak") i Android aplikaciju Red Vožnje (u daljem tekstu kao "Aplikacija") objavljuje preduzeće Rail Estate d.o.o. Beograd-Stari grad, ulica Šafarikova 11, PIB: 108018053, Matični broj: 20916834, Web adresa: www.polazak.com, www.polazak.rs, E-mail: rezervacije@polazak.com, Registrovano za delatnost: Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima, Šifra delatnosti: 7990 (u daljem tekstu preduzeće Rail Estate).

SAJT POLAZAK I APLIKACIJA PRUŽAJU INFORMACIJE O JAVNOM DRUMSKOM I ŽELEZNIČKOM MEĐUGRADSKOM, PRIGRADSKOM I GRADSKOM SAOBRAĆAJU. PODACI KOJI PREDSTAVLJAJU SADRŽAJ USLUGE POLAZAK SU IZ JAVNO DOSTUPNIH REGISTARA NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA I BAZE PODATAKA REGISTROVANIH PREVOZNIKA. PODACI SU REDOVNO AŽURIRANI U SARADNJI SA PREVOZNICIMA I NADLEŽNIM DRŽAVNIM ORGANIMA, MEĐUTIM ZA TAČNOST ISTIH PODATAKA PREDUZEĆE RAIL ESTATE NE SNOSI ODGOVORNOST.

BAZA PODATAKA REDOVA VOŽNJE, PREVOZNIKA I LOKACIJSKIH KODOVA PREDSTAVLJAJU ISKLJUČIVU SVOJINU PREDUZEĆA RAIL ESTATE I SVAKA ZLOUPOTREBA ILI KRAĐA TIH PODATAKA SE KVALIFIKUJE KAO KRIVIČNO DELO PO VAŽEĆIM PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE.

 

Sve aktivnosti i rezervacije primljene na sajtu Polazak ili Aplikaciji podležu ovim uslovima korišćenja, tako da korišćenje bilo koje usluge Polazak znači da ste pročitali i prihvatili Uslove korišćenja.

 

I Opšti uslovi korišćenja usluge Polazak

 

Sajt Polazak i Aplikacija koriste srpski, mađarski i engleski jezik. Korisniku uvek stoji na raspolaganju mogućnost promene podešavanja jezika.

Vi ste ovlašćeni da koristite usluge Polazak samo u svoje lične, nekomercijalne svrhe. Korišćenje sadržaja sajta Polazak i Aplikacije u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe (uključujući i korišćenje našeg sistema bez ograničenja na drugim web stranicama ili kroz umreženo računarsko okruženje) strogo je zabranjeno.

Zabranjeno je menjati, javno izlagati, javno izvršavati ili distribuirati podatke prikupljene na sajtu Polazak i Aplikaciji.

Svako neovlašćeno korišćenje usluge Polazak može prekršiti zakone o autorskim pravima, zaštitnom žigu i druge zakone.

Određene usluge Polazak zahtevaju registraciju ili otvaranje naloga uz prethodnu saglasnost naših korisnika. 

Kada kontaktirate naš korisnički servis preko sajta Polazak ili Aplikacije, preuzimate Aplikaciju iz Google Playstore, vršite rezervaciju i kupovinu voznih karata, učestvujete u nagradnoj igri i u drugim slučajevima, preduzeće Rail Estate može da prikupi određene lične podatke o vama. Način na koji preduzeće Rail Estate koristi takve informacije sadržan je u odredbama Politike Privatnosti.

Korišćenjem usluge Polazak slažete se da ne koristite naše usluge na način:

 • koji krši bilo koji lokalni, nacionalni, inostrani ili međunarodni zakon, podzakonski akt, naređenje, ugovor ili drugi propis.
 • da se predstavljate imenom neke osobe ili entiteta ili da na drugi način lažno predstavljate svoju povezanost s osobom ili entitetom.
 • da utičete na, ili ometate rad usluge Polazak ili servera ili mreža povezanih sa sajtom Polazak i Aplikacijom.
 • da koristite programe za data mining, robote ili slične metode za prikupljanje ili ekstrakciju podataka sa sajta Polazak ili Aplikacije.
 • da pokušavate da neovlašćeno pristupite bilo kom delu sajta Polazak i Aplikacije,  ili bilo kog drugog naloga, računarskog sistema ili mreža povezanih sa uslugama Polazak, bilo putem hakovanja, krađe lozinke ili na bilo koji drugi način.

Preduzeće Rail Estate može da okonča ili privremeno obustavi vaš pristup svim delovima usluge Polazak bez najave, u bilo koje doba i iz bilo kog od gore navedenih razloga.

Ako prekršite bilo koji od ovih uslova, Vaše pravo da koristite usluge Polazak automatski se poništava i imate obavezu da smesta uništite sve preuzete ili štampane materijale (i sve njihove kopije).

Usluge Polazak daju se na korišćenje "takve kakve jesu" i "sa svim manama" i celokupan rizik u vezi sa kvalitetom i performansima usluga Polazak isključivo je vaš.

Preduzeće Rail Estate može da pruža sadržaje, informacije ili pristup uslugama Polazak pod uslovima posebnog sporazuma između Vas i preduzeća Rail Estate.

Preduzeće Rail Estate zadržava pravo da u bilo kom trenutku menja, obustavlja ili ukine usluge Polazak bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja.

Veze ka sajtovima trećih strana na Polazak stranicama i na Aplikaciji pružene su isključivo radi vašeg praktičnijeg rada. Ako koristite te veze, napustićete stranu Polazak i Aplikaciju. Preduzeće Rail Estate nema obavezu da se upoznaje sa sadržajem sajtova trećih strana, ne kontroliše sajtove trećih strana i ne odgovara za sajtove trećih strana (kao ni za usluge ili sadržaj koje one pružaju).

Ako odlučite da sa sajta Polazak ili Aplikacije pristupite nekom sajtu ili nekoj aplikaciji treće strane, to činite na sopstvenu odgovornost.

Možete da stvarate veze ka uslugama Polazak sa drugih sajtova, ali samo u skladu sa sledećim uslovima i poštujući sve primenljive zakone.

U odsustvu pisane dozvole preduzeća Rail Estate, web stranica koja se povezuje na ovu lokaciju:

 • može da se povezuje, ali ne sme da reprodukuje ništa od materijala
 • ne sme da ističe materijal u prozoru Internet pregledača ili u okviru;
 • neće nagoveštavati da preduzeće Rail Estate ili brendovi u njegovom vlasništvu podržavaju takvu web stranicu niti bilo koje proizvode, usluge ili sadržaj dostupan putem te web stranice;
 • neće pogrešno predstavljati svoj odnos sa preduzećem Rail Estate ili sa brendovima u njegovom vlasništvu;
 • neće iznositi lažne podatke ili sadržaje koji se mogu tumačiti kao neprijatni, uvredljivi ili kontroverzni.

 

Preduzeće Rail Estate ima puno i isključivo pravo da menja uslove usluge Polazak. Nastavak korišćenja usluge Polazak posle objavljivanja obaveštenja o takvim promenama označava vaš pristanak na te promene i slaganje sa uslovima i ograničenjima tih promena.

 

II Opšti uslovi kupovine


1. Proizvodi/Usluge

Proizvodi koji se nude na prodaju su vozne karte različitih autobuskih i železničkih prevoznika (u daljem tekstu Prevoznika). Preduzeće Rail Estate vodi računa o tačnoj prezentaciji i opisu transportnih usluga. Cene navedene u rezultatu pretraživanja su u skladu sa zvaničnim cenovnikom Prevoznika. Po nalogu Prevoznika cene mogu da se menjaju u bilo kom trenutku, a posebno između njihove prezentacije klijentu i konačnog izbora.

Svaka naplata se vrši u dinarima (RSD), tako da će se u slučaju plaćanja drugom efektivnom valutom zadužiti račun platne kartice za protivvrednost strane efektivne valute konvertovane u dinar po važećem kursu Narodne Banke Srbije. Prilikom naplate sa Vaše platne kartice, isti iznos će biti konvertovan u Vašu lokalnu valutu po kursu Asocijacije kreditnih kartica, tako da ova konverzija može da rezultira eventualnom razlikom u ceni u odnosu na prikazanu cenu na našem web sajtu.

Svaka kupljena vozna karta važi za odabrano putovanje po Prevozniku, datumu i tačnom vremenu polaska i na ime naručioca i saputnika. Rok važenja karte može da bude različit jedino u slučaju kad Prevoznik u svojim Opštim uslovima putovanja to reguliše drugačije.
 

Preduzeće Rail Estate objavljuje na sajtu Polazak i Aplikaciji samo one proizvode koje su Prevoznici omogućili da prodaje na internetu. Ti proizvodi su tačno označeni sa prodajnom cenom i korpom.

Elektronska autobuska karta ne sadrži cenu peronskih i dodatnih staničnih usluga, kao ni troškove prtljaga.
Kupovinom dečje karte čija je cena 0 dinara, dete ne dobija posebno sedište u autobusu.

Rail Estate d.o.o. je obavezan da izda fiskalni račun za svaku izvršenu kupovinu. Za izdavanje računa na ime pravnog lica potrebno je da pri kupovini u polje Kontakt informacije kupca upišete naziv firme i PIB, nakon čega automatski dobijate račun na ime navedenog pravnog lica.


2. Korisnici

Korisnik ima na raspolaganju opcije kupovine sa registracijom i prijavljivanjem i opciju u vidu brze kupovine bez registracije.

Korisnik izjavljuje da je pravno sposoban, da ima više od 16 godina ili ima dozvolu roditelja koja mu omogućava da otvori nalog na sajtu Polazak i na Aplikaciji ili da vrši online kupovinu karata. Prilikom registracije korisnik je u obavezi da pruži tačne i potpune podatke.

Korisnik se obavezuje da koristi proizvode, koji su kupljeni na sajtu Polazak i Aplikaciji, poštujući opšte odredbe odgovarajućih prevoznika. Ovi uslovi su dostupni svakom korisniku na uvid pri kupovini usluge. 

Sajt može sadržati affiliate linkove. Sve kupovine preko tih linkova se obavljaju na odgovornost korisnika. 

 

2.1 Zaštita prava korisnika

 

Preduzeće Rail Estate se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta Polazak i Aplikacije. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima i kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u preduzeću Rail Estate, kao i poslovni partneri, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti korisnika.

 

3. Putnici

Korisnik pri kupovini može dodati onoliko putnika koliko on želi ili koliko ima slobodnih sedišta za izabrani polazak. Korisnik je pri registraciji i kupovini odgovoran za svakog saputnika i za tačnost odgovarajućih ličnih informacija o sebi i saputnicima, koje on pruža. Ovi podaci su neophodni za isporuku rezervacije i elektronske autobuske karte elektronskom poštom, za evidenciju putnika u autobusu i radi provere voznih karata pre otpočinjanja putovanja ili tokom vožnje.  

Korisnik izjavljuje da je kao kontakt osoba napunila 16 godina i da snosi svu krivičnopravnu odgovornost za traženu transakciju. Istovremeno potvrđuje da će maloletno lice imati punoletnog pratioca tokom celog putovanja.

Preduzeće Rail Estate ne snosi odgovornost za eventualno onemogućavanje ulaska putniku u prevozno sredstvo Prevoznika prilikom proveravanja i validiranja voznih karata zbog pogrešno unetih podataka putnika ili zbog odbijanja putnika da pokaže svoje lične isprave nadležnom licu.

Putnik je dužan da sa sobom poseduje validnu ličnu ispravu, u suprotnom nadležne državne službe zadržavaju pravo da mu zabrane ulazak u zemlju ili naplate kaznu. Polazak i prevoznik ne snose odgovornost u takvoj situaciji. Putnik je dužan da se informiše o uslovima ulaska u zemlju u koju putuje pre polaska na put.4. Pretraga

Korisnik vrši pretragu transportnih proizvoda za skup putnika koji sam definiše i bira. Sajt Polazak i Aplikacija zatim ispituje transportne veze i listira ih uz prikaz eventualnih proizvoda za traženu relaciju.


5. Plaćanje i izdavanje rezervacije i elektronske autobuske karte

Korisnik ima na raspolaganju dve opcije plaćanja:

 1. Platnom karticom (Visa, Mastercard i Dina)
 2. Bankarskom doznakom na osnovu dobijene uplatnice


Pre izvršenja plaćanja platnom karticom ili izvršenja rezervacije radi plaćanja na osnovu bankarske uplatnice, kupac mora potvrditi Uslove korišćenja usluge Polazak kao i Opšte uslove prevoza operatera koji vrši realizaciju odabrane transportne usluge.

U slučaju plaćanja platnom karticom, korisnik mora da klikne na dugme "plaćanje" da bi finalizovao nalog za kupovinu vozne karte. Klikom na plaćanje korisnik se preusmerava na sajt pružalaca usluge e-commerce gde treba uneti podatke platne kartice i tako završiti plaćanje u roku od 15 minuta. Korisnik će dobiti obaveštenje elektronskom poštom o uspešnoj ili neuspešnoj transakciji od pružalaca usluge e-commerce kao i potvrdu o rezervaciji u slučaju uspešne transakcije od sajta Polazak.

U slučaju plaćanja bankarskom uplatnicom korisnik je u obavezi da uplatu izvrši u roku od 48 sata jer istekom roka rezervacija prestaje da važi. Svaka uplata mora biti evidentirana najkasnije 24 sata pre naznačenog vremena polaska i do tada mora postojati dokaz o uplati.


Nakon uplate naručenih proizvoda izdaje se elektronska vozna karta slanjem na e-mail adresu naručioca.

 

6. Kontrola elektronskih autobuskih karata

Prevoznik vrši kontrolu elektronskih autobuskih karata na osnovu ličnih podataka putnika, evidencije Prevoznika i sigurnosnog koda elektronske autobuske karte pre otpočinjanja putovanja ili tokom vožnje.

Korisnik je u obavezi da odštampa primljenu voznu kartu radi prezentacije prilikom provere od strane operatera.

U slučaju neslaganja unetih podataka sa pokazanom ličnom ispravom ili u slučaju odbijanja pokazivanja lične isprave od strane putnika, Prevoznik ima pravo na onemogućavanje ulaska u vozilo putniku ili zahtevanje novčane nadoknade.


7. Pravo na odustajanje od putovanja, izmenu vremena putovanja i povraćaj novca

U slučaju da putnik odustane od putovanja u roku do 48 sati pre polaska, ima pravo na nadoknadu od 80% vrednosti karte. Ukoliko do odustajanja dođe u roku kraćem od 48 sati pre polaska, karta se smatra iskorišćenom. U slučaju otkazivanja kupljenih karata u roku manjem od 48 sati, korisnik nema pravo na povraćaj plaćenih sredstava. U slučaju da putnik zahteva promenu termina putovanja u roku između 48 i 24 časa pred polazak, naknadna refundacija karte nije moguća.

 
Korisnik ima pravo izmene naručenih karata do 24 sata pre putovanja osim za karte prevoznika Niš Ekspres. Preduzeće Rail Estate zadržava pravo na 20% vrednosti naručene vozne karte ukoliko izmena vozne karte zahteva bezgotovinsku transakciju za povraćaj sredstava. U slučaju izmene karata bez dodatne finansijske transakcije modifikacija rezervacije se vrši besplatno.
Zahtevi za poništavanje i izmene karata se podnose preko email adresa rezervcije@polazak.com.
 
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, preduzeće Rail Estate je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

8. Postupak za slučaj reklamacije

Svaki korisnik usluge Polazak ima pravo na reklamaciju.

Opšte reklamacije o radu sajta Polazak i Aplikacije, o prikazanim podacima ili sadržaju naših sajtova korisnici mogu uputiti preko Kontakt menija na sajtu ili putem elektronske pošte na adresu info@polazak.com

U slučaju odustajanja od kupovine za povraćaj sredstava, izmene rezervacije ili podnošenja reklamacije, putnik je dužan da podnese zahtev putem elektronske pošte na adresu rezervacije@polazak.com

Za dodatne informacije u slučaju reklamacije vezane za rezervaciju i kupovinu karata, putnik se može obratiti putem telefona 063/471-119.

Ukoliko putnik ima bilo kakav problem sa kartom poput pogrešno unetih podataka, nedobijanja karte putem elektronske pošte i slično, dužan je da se odmah obrati prodavcu radi ispravke greške, odnosno rešavanja problema. Ukoliko putnik nije podneo zahtev ili primedbu pre vremena polaska autobusa, naknadni prigovori neće biti uvaženi.

 

III Lični podaci – Politika privatnosti

Za korišćenje sajta Polazak nije potrebna registracija, međutim u određenim slučajevima korisnici dobrovoljno mogu dati neke podatke o sebi popunjavanjem našeg upitnika za slanje poruke, prilikom preuzimanja Aplikacije, tokom rezervacije i kupovine autobuskih karata ili u drugim slučajevima. U tom slučaju, prikupljamo informacije kako bismo odgovorili na pitanja, zahteve ili primedbe korisnika ili za informisanje korisnika o aktivnostima i komercijalnim ponudama našeg sajta, kao i za vođenje evidencije o putnicima koji su rezervisali i kupili autobusku kartu putem sajta Polazak.

Preduzeće Rail Estate vrši prikupljanje ličnih podataka kao što su ime, prezime, datum rođenja, broj i datum isteka lične isprave, državljanstvo, e-mail adresa i broj telefona prilikom rezervacije karata. Lični podaci se takođe evidentiraju prilikom preuzimanja aplikacije i prilikom kontaktiranja našeg korisničkog servisa. Korisnik ima pravo pristupa njegovim ličnim podacima, kao što i izmeni i brisanju istih.

Ličnim podacima korisnika usluge Polazak se postupa poverljivo i preduzeće Rail Estate se obavezuje da iste podatke ne učini dostupnim trećim licima izuzev u slučaju rezervacije i kupovine autobuske karte kada preduzeće Rail Estate prenosi lične podatke izabranom Prevozniku radi vođenja evidencije na spisku putnika i radi provere autobuskih karata.

Prilikom prenošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Preduzeće Rail Estate zadržava pravo da izvršava statističke analize korisničkog ponašanja i da u svrhu toga prikuplja anonimne podatke o traženim relacijama i preferencijama korisnika.

9. Završne odredbe

Preduzeće Rail Estate zadržava pravo na prilagođavanje ili izmenu Uslova korišćenja, koji se objavljuju online na sajtu Polazak i Aplikaciji, u svako vreme, i to uz prethodno informisanje registrovanih korisnika putem elektronske pošte na adresu koju je korisnik dobrovoljno uneo preko sajta Polazak ili prilikom preuzimanja Aplikacije.

Nastavak korišćenja usluge Polazak posle objavljivanja obaveštenja o takvim promenama označava vaš pristanak na te promene i slaganje sa uslovima i ograničenjima tih promena. U slučaju neslaganja korisnika sa izmenama opštih uslova korišćenja, korisniku uvek stoji na raspolaganju mogućnost brisanja korisničkog naloga ili odjava sa mailing liste preduzeća Rail Estate.

 

Datum poslednje recenzije: 01.08.2019.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.